Gizlilik ve Çerez Bildirimi

Swedish Match kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili geçerli düzenleyici çerçeveyi uygular ve sürekli olarak size optimum bütünlük koruması sağlamaya çalışır.

Bu Gizlilik Bildirimi, cricketlighters.com ("Site") ziyaretçilerine ve ayrıca Swedish Match. Şirketlere ait diğer siteler için Swedish Match Grup (örneğin belirli markalar veya e-ticaret), kişisel verilerle ilgili ayrı bilgiler, ilgili sitelerde belirtilenlere uygun olarak geçerlidir.

Swedish Match kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işler?

Siteyi ziyaret edenler için

Siteyi ziyaret ettiğinizde, Swedish Match IP adresiniz hakkında bilgi toplar (ayrıca bkz. Swedish Match'nin Çerezler hakkında bilgi). Diğer bazı şirketlerin yanı sıra Swedish Match üçüncü taraf çerezlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak Siteyi ziyaret ettiğinizde IP adresinizi de toplayabilir (çerezlerin bu şekilde kullanılmasına izin verdiyseniz). Bunun nasıl oluştuğu ve Web tarayıcınızdaki tanımlama bilgilerini nasıl sınırlandırabileceğiniz veya kapatabileceğiniz, Swedish Match'nin Çerezler hakkında bilgi.

IP adresinizi Sitedeki hizmetlerimizin ihlallerini, olaylarını ve diğer kötüye kullanımını önlemek, Siteyi ziyaret edenler hakkında istatistikler çalıştırmak ve Siteyi güncellemek ve iyileştirmek için kullanırız. Bu işlemenin yasal dayanağı, kötüye kullanımı önleme ve düzgün işleyen bir Siteye sahip olma konusundaki meşru menfaatimizdir.

Sitedeki iletişim formunu kullanan ziyaretçiler için

Siteye gelen bir ziyaretçi bizimle iletişime geçmek istediğinde, iletişim bilgileri (ad, e-posta adresi, ülke, şirket (ilgili olduğu durumlarda) ve iletişim nedeninin kısa açıklaması) aracılığıyla belirli bilgilerin verilmesini talep ederiz. Sizinle iletişim kurabilmek, sizi kuruluşumuzdaki doğru kişiyle iletişime geçirmek ve işinizi ele alabilmek için bu bilgilere ihtiyacımız var. Bu işlemenin yasal dayanağı, iletişim formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçen ve onlarla iletişime geçen ve onların meselelerini ele alan bireylerle iletişim kurabilmek ve onlara yardımcı olmak için meşru menfaatimizdir.

Sizinle iletişim kurmak ve işinizi halletmek için işlenen bilgiler, bu amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanır.

Kişisel verilerinizin denetleyicisi kimdir?

Swedish Match Çakmaklar B.V., Postbus 82, NL-9400AB Assen, corp. NL005727406B01 ("Swedish Match") bize gönderdiğiniz kişisel verilerin işlenmesi için denetleyicidir.

Hakkında sorularınız varsa Swedish Match'nin kişisel verilerinizi işlemesi için lütfen customerservice@swedishmatch.com en kolay şekilde bizimle iletişime geçin.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Swedish Match kişisel verilerinizi Swedish Match Grup ve işbirliği yapan iş ortaklarıyla, örneğin BT hizmetleri sağlarken. Bu alıcılar kişisel verilerinizi yalnızca bizim adımıza ve talimatlarımıza uygun olarak işler. Swedish Match kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu tür seçilmiş alıcılara aktarırken veya onlarla paylaşırken yeterli düzeyde güvenlikle işlenmesini sağlamak için tüm uygun yasal, teknik ve organizasyon önlemlerini alır.

Swedish Match kişisel verilerinizi, talebinize bağlı olarak yerel bir distribütör veya başka bir harici tarafla iletişime geçmemizi istemeniz gibi, kontrolümüz dışında, bağımsız olarak işleyen diğer şirketlerle de paylaşabilirsiniz. Bilgilerinizi yalnızca size karşı taahhütlerimizi yerine getirmek için bu şirketlerle paylaşıyoruz. Kişisel verileriniz bağımsız kontrolör olan bu şirketlerle paylaşıldığında, kişisel verileriniz bu şirketlerin gizlilik bildirimlerinde belirtilenlere uygun olarak işlenir.

Swedish Match ayrıca, yasalar uyarırken veya suç şüphesiyle kişisel verilerinizi devlet kurumlarıyla paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi nerede işliyoruz?

Kişisel verileriniz öncelikle AB/AEA içinde işlenecektir, ancak bilgilerinizi ab/AEA dışındaki bir ülkeye de aktarılabilir, örneğin bilgilerinizi Swedish Match Grup.

Swedish Match kişisel verilerinizi yalnızca yasal gerekçeler ve kişisel verilerinizin yasal bir şekilde ele alınacağına dair yeterli garanti varsa AB/AEA dışındaki bir ülkeye aktaracaktır. Bu gibi durumlarda, Swedish Match kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde ve AB/AEA içinde sunulan koruma düzeyiyle karşılaştırılabilir yeterli düzeyde güvenlikle işlenmesini sağlamak için tüm uygun yasal, teknik ve organizasyon önlemlerini alır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle kaydederiz?

Kişisel verilerinizi, yalnızca verilerinizi gönderdiğiniz amaç için gerekli olduğu sürece kaydederiz. Yukarıdaki her bir amaç altında daha fazla bilgi görebilirsiniz.

Yürürlükteki yasalara uygun olarak işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiğinde veya yasal talepler oluşturabilmemiz, uygulayabilmemiz veya savunabilmemiz için kişisel verilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz.

Haklarınız nelerdir?

Bize karşı uygulayabileceğiniz belirli yasal haklarınız vardır. Bu hakların özeti aşağıdadır.

Kayıt defterine erişim/çıktı alma hakkı.

Sizinle ilgili hangi kişisel verileri işlediğimizi bilme hakkına sahipsiniz. Sizden talebiniz üzerine, kişisel verilerinizi işlememiz hakkında size ücretsiz olarak yazılı olarak bilgi vereceğiz.

Veri taşınabilirliği hakkı.

Bize sağladığınız kişisel verilerin bir kopyasını yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde talep etme hakkına sahipsiniz. Teknolojik olarak mümkün olması koşuluyla – ki bu da Swedish Match – ayrıca bu kişisel verileri başka bir denetleyiciye aktarmamızı talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri taşınabilirliği hakkı, otomatik yollarla işlenen ve sizinle yapılan bir anlaşmaya dayanan kişisel veriler için geçerlidir.

Hatalı bilgilerin düzeltilmesi.

Kendinizle ilgili hatalı veya eksik bilgileri düzeltmemizi talep etme hakkınız vardır.

Belirli verilerin silinmesi.

Kişisel verilerinizi belirli koşullar altında silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz, örneğin kişisel verileriniz verileri topladığımız amaç için artık gerekli değilse, gerçekleştirdiğimiz meşru çıkarların tartılmasına itiraz ederseniz ve meşru menfaatimiz için destek eksikse, kişisel verileriniz yasa dışı bir şekilde işlenmişse veya kişisel verilerinizin silinmesi gerekiyorsa yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için emir.

Bazı durumlarda, muhasebe ve vergi mevzuatı gibi yasal gereklilikler nedeniyle veya örneğin yasal bir talep oluşturmak, uygulamak veya savunmak için belirli verileri saklamamız gerektiğinde, talebinize rağmen kişisel verilerinizi kaydetmeliyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı.

Belirli durumlarda kişisel verilerinizi işlememize kısıtlama getirmek için talepte bulunan hak bilirsiniz. Örneğin, kişisel verilerinizin doğru olduğu gerçeğine itiraz ettiyseniz, kişisel verilerinizin doğru olup olmadığını kontrol etme fırsatı verecek bir süre için işleme kısıtlaması talep edebilirsiniz.

Kişisel verileri işlememize itiraz etme hakkı.

Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır.

Meşru menfaatimizin yasal gerekçelerine dayanan işlemeye itiraz etme hakkınız vardır. Ancak, işleme için gizlilik çıkarlarınızdan daha ağır basan meşru nedenlerimiz varsa, işlemeye itirazınıza rağmen verilerinizi işlemeye devam edebiliriz.

Çerez

Siteyi ziyaret ettiğinizde çerezleri kullanıyoruz. Çerezler hakkındaki bilgimizde çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sorular ve şikayetler

Kişisel verilerinizi işlememizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt defterinden bir alıntı, veri taşınabilirliği, düzeltme veya silme hakkında bir talep sunmak veya bir itiraz veya kısıtlama sunmak istiyorsanız, lütfen customerservice@swedishmatch.com bizimle iletişime geçin.

Ile ilgili bir şikayetiniz varsa Swedish Match'nin kişisel verilerinizi işlemesi nedeniyle, bu tür şikayetleri İsveç Gizlilik Koruma Kurumu'na sunma hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl koruruz?

Swedish Match kişisel verilerinizi korumak için gereken güvenlik önlemlerini alır; örneğin, Güvenli Yuva Katmanı (SSL), verilerin güvenli aktarımı için bir protokoldür.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Site diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu Gizlilik Bildirimi yalnızca Site için geçerlidir. Swedish Match kişisel verilerin diğer siteler tarafından işlenmesinden sorumlu değildir ve bu nedenle söz konusu sitenin gizlilik bildirimini kontrol etmeniz teşvik edilir.

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler

Swedish Match bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler Sitede yayınlanacaktır.

Bu Gizlilik Bildirimi için en son güncelleme: 21 Şubat 2022